Gemeenten bouwen duizenden woningen op plekken met te veel geluid

Gemeenten laten sinds 2018 duizenden woningen ontwikkelen in gebieden waar de landelijke geluidsnormen worden overschreden. De enorme druk om te bouwen – er zijn 900.000 nieuwe woningen tot 2030 nodig – zorgt ervoor dat gemeenten naarstig op zoek moeten naar nieuwe bouwlocaties, zo meldt het NRC.

Geschikte bouwgrond is er amper. Daarom wijken gemeenten uit naar gebieden waar de geluidsoverlast hoger is dan wettelijk toegestaan. “De grenzen worden opgezocht en opgerekt”, zegt Fred Woudenberg, hoofd leefomgeving bij de GGD Amsterdam en voormalig lid van de Gezondheidsraad. Om woningbouw toch mogelijk te maken, grijpen gemeenten naar een interimwet. Met de zogenaamde ‘interimwet stad- en milieubenadering’ kunnen gemeenten geluidsoverlast toestaan boven de wettelijke grenzen. Waar deze inerimwet sinds de invoering in 2006 hooguit een of twee keer per jaar werd toegepast, was dat in 2021 al zes keer het geval, goed voor 5.700 nieuwe woningen.