Gevelliftinstallaties: door weer en wind

Vanaf het maaiveld bezien een indrukwekkend schouwspel: glazenwassers die op vele tientallen meters hoogte, bengelend in een ‘bakje’, de gevel van een hoogbouwtoren onderhouden en bewassen. In werkelijkheid schuilt er achter dat ‘bakje’ een knap staaltje techniek. Techniek die voortdurend onderhevig is aan weer en wind en ook zelf om passend en periodiek onderhoud vraagt. Een gesprek over deze bijzondere gevelliftinstallaties met Sietze Bergsma van KONE, marktleider in Nederland op het gebied van onderhoud en reparaties aan personenliften.

Wereldwijd onderhouden we zo’n 1 miljoen liftinstallaties, begint Sietze. “Ook in Nederland hebben een uitgebreid netwerk aan monteurs die door het hele land werkzaam zijn. Ze voeren niet alleen onderhoud uit, maar kunnen tevens eventuele reparaties uitvoeren. Gevelliften vormen een apart hoofdstuk binnen het thema personenliften. Ze staan doorgaans op het dak van een gebouw en verkeren in andere omstandigheden dan de liftinstallaties in een gebouw. Vooral installaties op gebouwen dicht aan zee hebben het zwaar te verduren onder invloed van de zilte zeelucht. Een gevelliftinstallatie wordt gezien als een Arbomiddel, waardoor de eigenaar verplicht is de installatie te onderhouden en laten keuren.”

Inspectie en onderhoud
Het onderhoud aan een gevelliftinstallatie behelst volgens Sietze een grondige inspectie waarbij wordt gecontroleerd of de installatie nog volgens de voorschriften functioneert en bovenal, of dat veilig gebeurt. “We doorlopen feitelijk een vast onderhoudsprogramma, waarbij bewegende onderdelen worden gesmeerd. Regelmatig professioneel onderhoud zorgt ervoor dat de gevellift veilig, efficiënt en soepel blijft functioneren tijdens de gehele operationele levensduur. Het voorkomt verrassingen. Tevens kunnen we een meerjarenonderhoudsplan opstellen, zodat de eigenaar inzicht krijgt in de noodzakelijke vervangingen en bijbehorende kosten op de langere termijn. Naast onderhoud verzorgen en begeleiden we ook de jaarlijkse inspectie door een onafhankelijke keuringsinstantie, zodat de installatie voldoet aan de aan veiligheidsrichtlijnen en geldende normen. Een monteur van ons is daarbij vanzelfsprekend aanwezig.”

Veelvoorkomende problemen
Mits periodiek en goed onderhouden is een gevelliftinstallatie volgens Sietze over het algemeen een zeer betrouwbaar hulpmiddel. “Het merendeel van de storingen is het gevolg van het verkeerd gebruik, een foutieve bediening. De meeste glazenwassers nemen niet de tijd om de gebruikershandleiding te lezen, dan kan het weleens mis gaan en valt de installatie in storing. Afhankelijk van het gekozen onderhoudscontract staan wij 24/7 paraat om storingen te verhelpen. Door periodiek onderhoud wordt in ieder geval voorkomen dat cruciale elementen van de installatie in storing vallen. Zo controleren we bewegende onderdelen op slijtage, maar worden ook de elektrische componenten niet uit het oog verloren. Ook deze onderdelen zijn immers aan veroudering onderhevig.”

Moderniseren
KONE heeft een aantal gevelliftinstallaties van aansprekende gebouwen in onderhoud. “We verzorgen het onderhoud van de installaties op de Rembrandt- en Amsteltoren in Amsterdam. Het zijn pittige installaties. Met één installatie kunnen alle vier de zijden van het gebouw worden bewassen,” zegt Sietze. “Dergelijke installaties zou je kunnen beschouwen als een grote kraan in plaats van een gevellift.” Ook op het Weena in Rotterdam, een straat met veel hoogbouw, is KONE kind aan huis, net zoals op diverse hoogbouw in Utrecht, zoals het Stadskantoor. “Het zijn ook voor ons specials, waarbij hoge eisen worden gesteld aan onderhoud, beschikbaarheid en kwaliteit. Complexe installaties bezoeken we dan ook gemiddeld vier keer per jaar. Naast onderhoud voeren we ook grote reparaties of zelfs moderniseringen uit, waarbij we complete installaties van het dak halen en ‘updaten’,” besluit Sietze.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar KONEMeer informatie