Akoestisch en esthetisch upgraden van de buitenschil

Transformatieprojecten zijn aan de orde van de dag. Kantoorgebouwen zijn veelal gepositioneerd aan drukke wegen en functioneren als een soort geluidsbarrière voor de achterliggende woonwijken. Wanneer zo’n barrière wordt getransformeerd naar woningen worden er aanvullende eisen gesteld aan de gevel. Metaglas heeft diverse producten in het assortiment om de gevel van transformatieprojecten akoestisch en esthetisch te upgraden. Linda Veraa van Metaglas zet enkele oplossingen in de kijker.

Metaglas heeft de trend van het transformeren van bestaande gebouwen enkele jaren geleden aangegrepen om specifieke producten te ontwikkelen die het leven van de architect/aannemer behoorlijk vergemakkelijken. “Daarbij maken we onderscheid in producten voor gebouwen waar geluidsreductie wel of geen issue is,” zegt Veraa. “Aan de gevel van een voormalig kantoorgebouw, gelegen op een drukke locatie met een hoge gevelbelasting, worden additionele eisen gesteld ten aanzien van de akoestiek. Plat gezegd, moet de gevel bij een woonfunctie extra dB’s tegenhouden.”

Lee Towers
De transformatie van de Rotterdamse Europoint-gebouwen aan het Marconiplein naar de zogenaamde Lee Towers met 840 huurappartementen geldt momenteel als het grootste transformatieproject van Nederland. Ook voor Metaglas een enorme klus die zo’n 2.000 ramen heeft vervangen door op maat gemaakte Methermo®XL verticale schuiframen. Veraa: “De bewoners kunnen met één druk op de knop een Frans balkon creëren. Methermo®XL is een slank gelijnd aluminium raamsysteem dat uitgaat van ‘zoveel mogelijk glas en zo weinig mogelijk profielen’.”

Geluidsreductie tot 16 dB
Voor projecten waar geluidsreductie een issue is, bieden de SilentAir gevelschermen en de prefab aanhangbalkons met M-View balkonbeglazing een interessante oplossing. “De SilentAir schermen bestaan uit een glaspaneel met geluidsabsorberende cassettes,” legt Veraa uit. “Het aantal cassettes kan variëren van één tot drie, afhankelijk van de gewenste geluidreductie die oploopt tot 16 dB. Een groot voordeel van SilentAir schermen is dat het achterliggende raam gewoon open kan en spuien van de ruimte mogelijk is. M-View balkonbeglazing heeft op zijn beurt als belangrijk voordeel dat het geluid in de woning niet alleen wordt gereduceerd, maar dat er ook een buitenruimte wordt gesitueerd die het hele jaar door gebruikt kan worden. Door de extra ‘buffer’ daalt bovendien het energieverbruik van de woning aanzienlijk.”

Veraa schetste slechts enkele voorbeelden van oplossingen om de buitenschil akoestisch en energetisch te upgraden. “Voor elk transformatieproject bieden we de juiste oplossingen. Oplossingen die veelal prefab aangebracht kunnen worden.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar MetaglasMeer informatie