Alumet company video

Het jaar 2020 was voor velen een jaar met een negatieve klank. Voor Alumet daarentegen was het het jaar waarin we ons nieuwe pand betrokken en de daarbij horende nieuwe productielijn in gebruik hebben genomen. De capaciteit is uitgebreid naar 3.000.000 m2. Er zijn nieuwe afwerkingen toegevoegd zoals stralen en chemisch glanzen. Hierdoor kunt u nu bij Alumet kiezen voor afwerkingen die variëren van ultra matt tot sparkling.
In onze nieuwe bedrijfsvideo die u hier kunt bekijken, krijgt u een indruk van ons pand en de nieuwe productielijn.
Bovendien is ons kleurenassortiment, dat al bestaat uit 30 kleuren, nog eens uitgebreid met 4 extra tinten grijs. In totaal kunt u nu uit 5 tinten AluGrey kiezen. In ons PANELOX gamma kunnen zelfs 2 kleuren uit ons gehele aanbod gecombineerd worden.

The year 2020 was a year with a negative connotation for many. For Alumet, on the other hand, it was the year in which we moved into our new building and the associated new production line. The capacity has been expanded to 3,000,000 m2. New finishes such as sandblasting and chemical brightning have been added. As a result, you can now choose finishes at Alumet that vary from ultra matt to sparkling.
In our new company video that you can watch here, you will get an impression of our building and the new production line.
In addition, our color range, which already consists of 30 colors, has been expanded with 4 additional shades of grey. You can now choose from 5 shades of AluGrey. In our PANELOX range, even 2 colors from our entire range can be combined.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Alumet. For more information, we would like to redirect you to Alumet. More information Meer informatie