Beheer van productgegevens en documenten met CRONOS: vinden in plaats van zoeken

De nauwe interactie met ATHENA en APOLLON verbetert de workflows bij bedrijven.

Met CRONOS presenteert CAD-PLAN GmbH een nieuw systeem voor het beheer van productgegevens en documenten. Hiermee kunnen plannen, documenten, e-mails, project- en productgegevens gemakkelijk worden opgeslagen, beheerd en gearchiveerd op een audit-proof manier.

Het zoeken naar het juiste plan of document kost tijd en geld, belemmert de workflow en verslechtert de reactietijd. Het nieuwe productgegevens- en documentenbeheersysteem (PDM, DMS) CRONOS van CAD-PLAN vereenvoudigt het opslaan, beheren en archiveren van allerhande documenten. Lay-outs en afzonderlijke deelplannen die bij een ontwerp horen, worden net zo duidelijk weergegeven als alle andere documenten die bij een project horen, bijvoorbeeld uit Microsoft Office of OpenOffice.

Bij het aanmaken van een nieuw project genereert CRONOS een uniforme bedrijfs- of projectspecifieke mappenstructuur.

Project- en componentgerichte archivering
De informatie wordt niet per bestand opgeslagen, maar per project en per onderdeel. Een component kan uit verschillende bestanden bestaan – bijvoorbeeld een plan, PDF, afbeelding en andere bestanden waarvan de inhoud in een voorbeeldvenster wordt weergegeven. Aan componenten kan een willekeurig aantal extra bestanden worden toegevoegd. Als een onderdeel bijvoorbeeld moet worden gecoat of gegalvaniseerd, kan de volledige documentatie met een muisklik worden bijgevoegd. Wanneer een nieuw project wordt aangemaakt, genereert CRONOS een mappenstructuur op basis van een sjabloon dat bedrijfs- of projectspecifiek kan worden ingesteld. Op die manier krijgen nieuwe projecten automatisch de bedrijfsbrede structuur voor een specifiek projecttype. Mappen voor offertes, orders, documentatie, correspondentie of ontwerp zijn zo beschikbaar voor alle teamleden, wat een consistente projectstructuur in het bedrijf ondersteunt. Projectstructuren van bestaande projecten kunnen gewoon worden gekopieerd.

Bij het aanmaken van een nieuw project genereert CRONOS een uniforme bedrijfs- of projectspecifieke mappenstructuur.

Vinden in plaats van zoeken
CRONOS vindt projecten, mappen en documenten in enkele seconden met behulp van de snelzoekfunctie. Reeds bij de aanvang van het project worden documenten voorzien van alle informatie, zodat zij later gemakkelijker kunnen worden teruggevonden, bijvoorbeeld ook tekeningen die bepaalde elementen bevatten. Uitgebreide zoekresultaten kunnen worden gesorteerd met behulp van een kolomzoekopdracht of gefilterd met behulp van een combinatie van verschillende zoektermen. Gevonden bestanden worden weergegeven in een voorbeeldvenster, persoonlijke en bedrijfsbrede zoekfavorieten vereenvoudigen het zoeken. E-mailverkeer wordt ook op projectbasis gearchiveerd en duidelijk weergegeven, inclusief alle e-mailbijlagen en hun inhoud. Dit zorgt voor meer projecttransparantie en een beter overzicht van alle plannen, productinformatie, bestellingen, facturen en de bijbehorende communicatiegeschiedenis.

In elkaar grijpende werkstroom
De nauwe interactie met de CAD-programma’s ATHENA, APOLLON, AutoCAD of Inventor verbetert ook de workflows in de bedrijven. Zo kunnen bijvoorbeeld ATHENA-tekeningen rechtstreeks vanuit CRONOS worden weergegeven en geplot. Met APOLLON neemt CRONOS ook het volledige componentenbeheer op de achtergrond over en genereert na het opslaan automatisch PDF, STEP, SAT en andere gegevensformaten die rechtstreeks naar de machines in de werkplaats kunnen worden overgebracht. De CRONOS kopieerassistent maakt het ook gemakkelijk om bestaande assemblies en onderdelen uit APOLLON en Inventor te dupliceren. Met drag and drop kunnen zelfs grote assemblies van het ene project naar het andere worden gekopieerd en via een duidelijke dialoog kunnen specifieke gegevens worden geselecteerd. Alle onderdelen worden nieuw aangemaakt in de kopie en zijn dan beschikbaar in de nieuwe assemblage, onafhankelijk van het origineel.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar CAD-PLANMeer informatie