Ministerie van BZK: ‘gemeenten wees zorgvuldig afgeven nieuwbouwvergunning’

Texture Crack Concrete Old

Naar aanleiding van het onlangs vrijgegeven rapport van adviesbureau Hageman en onderzoek van TNO rond de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport roept het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op tot extra zorgvuldigheid. Gemeenten moeten nieuwbouwvergunningen strenger controleren. Het doel is om veiligheidsrisico’s uit te sluiten.

Het ministerie van BZK vraagt gemeenten goed op te letten bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe projecten. Deze oproep werd in een brief gedaan. In datzelfde document vraagt het ministerie gemeenten om alle bestaande gebouwen te inventariseren waarbij de afgelopen jaren gebruik is gemaakt van dezelfde bouwtechniek zoals deze in Eindhoven werd ingezet. De Eindhovense parkeergarage in aanbouw stortte in mei jongstleden in. Uit onderzoek van TNO bleek dat de gebruikte technieken en materiaalsoorten niet goed aansloten.

Bij de bouw gebruikte men betonplaten uit de fabriek in combinatie met een ter plaatse gestorte laag beton. De aansluiting tussen de lagen was niet goed en daardoor ontstond de ellende. De techniek van vloeren met twee betonlagen die steunen op kolommen is de afgelopen periode voornamelijk gebruikt in de utiliteitsbouw. Het ministerie vraagt Stichting NEN om de geldende NEN-norm voor dit soort betonvloeren aan te scherpen en zo nodig te verbeteren.