Woningbouw ‘vergeten’ in stikstofplannen

De meeste provincies lijken bij het opstellen van hun stikstofaanpak de woningbouw te zijn vergeten. Dat stelt Bouwend Nederland na een analyse van de plannen. De brancheorganisatie vindt veel van deze plannen ‘niet concreet, urgentie ontbreekt, en een koppeling met de bouwopgave is er evenmin goed in vastgelegd’.

Om voldoende woningen te kunnen bouwen, moet wel stikstofruimte worden gecreëerd, stelt voorzitter van Bouwend Nederland Arno Visser. “Uiteraard moet er stikstofruimte komen voor natuur en boeren, maar als provincies de bouwopgave vergeten, dan laten ze woningzoekenden in de kou staan, kunnen ze de klimaatmaatregelen niet uitvoeren en staan Nederlanders vaker in de file.”

Bouwend Nederland heeft per provincie gekeken in hoeverre stikstofruimte wordt vrijgespeeld voor de bouw. In Friesland bijvoorbeeld, constateert de brancheorganisatie dat er met name is gedacht aan de landbouw en PAS-melders. Hetzelfde geldt voor Overijssel, al zegt Bouwend Nederland begrip te hebben voor het feit “dat hier landbouw en natuur de meest prominente sectoren zijn in het plan”.

Daarnaast vindt Bouwend Nederland dat veel van de plannen nog weinig concreet zijn, zoals die van Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Gelderland springt er in positieve zin uit. Volgens de lobbyclub ontplooit de provincie namelijk ‘veel initiatieven om uitstoot te reduceren’. Ook moedigt Gelderland de samenwerking aan tussen sectoren, ‘bijvoorbeeld als het gaat om circulair of emissieloos bouwen’, aldus Bouwend Nederland.

Visser wil dat de brancheorganisatie betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de provinciale plannen. Ook andere sectoren die stikstofruimte nodig hebben moeten volgens hem meepraten. “De woningbouw, de energietransitie en de mobiliteit verdienen ambitieuze doelstellingen met oog voor de praktijk. Urgente opgaven als woningbouw en verduurzaming kunnen dan samengaan met natuurherstel en stikstofreductie”, aldus Visser. (via ANP)