Welke software voor de WKb?

In 2022 wordt de Wet Kwaliteitsborging (WKb) van kracht. Bouwbedrijven moeten in dit kader gedurende het bouwproces informatie over het voldoen aan kwaliteitseisen bijhouden en ter controle aanleveren aan een kwaliteitsborger.

Bouwend Nederland heeft als leidraad voor de keuze en implementatie van softwaretools in het kader van de WKb een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan helpt om op basis van het rapport tot de beste keuze voor uw specifieke situatie te komen. Je kunt bijvoorbeeld nagaan of je huidige (project)software aangevuld kan worden met een WKb-module. En je kunt nagaan welke software goed aansluit op de vereisten van de WKb. Klik hier voor het overzicht.

Ook is een overzicht van softwaretoepassingen opgesteld. Hierin vind je een overzicht van de verkrijgbare software en hun functionaliteiten. Hierin zijn neutraal en zo feitelijk mogelijk de kenmerken van de diverse softwaretools in kaart gebracht, zonder een waardeoordeel of voorkeur uit te spreken. Wel is kort toegelicht waarom de beschreven kenmerken van belang kunnen zijn bij de uiteindelijke keuze van een geschikte tool. Klik hier voor het overzicht.