Vrijstelling vergunningsplicht voor Oekraïense vluchtelingen die willen werken

Per 1 april 2022 zijn Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven en willen werken, vrijgesteld van een tewerkstellingsvergunning. Deze vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022. Wel gelden enkele belangrijke voorwaarden zoals een meldingsplicht.

Voor Oekraïense vluchtelingen is een veilig onderdak en levensonderhoud nu uiteraard de eerste prioriteit. Zij moeten de tijd en rust krijgen om bij te komen, na hun vlucht voor het oorlogsgeweld. Het vinden van opvangplekken en huisvesting is momenteel de belangrijkste eerste stap. Daarna kan het wenselijk zijn om Oekraïners die dit willen, zo snel mogelijk de kans te bieden om te werken. Door het tijdelijk afschaffen van de vergunningsplicht voor Oekraïense vluchtelingen, wordt deze snelheid geboden. De wijziging in de uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen is recent gepubliceerd in het Staatsblad.

Gelet op de uitzonderlijke situatie van de oorlog in Oekraïne, geldt de vrijstelling van de vergunningsplicht met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022. Dit om te voorkomen dat welwillende werkgevers die vanaf 4 maart 2022 al hebben gewerkt met Oekraïense vluchtelingen alsnog een boete krijgen.