Traag vergunningsproces hindert bouwondernemers het meest

Ondernemers in de bouwsector hebben in de coronacrisis het meeste last van de achterblijvende vergunningverlening. Dat blijkt uit een enquête van brancheverenigingen Bouwend Nederland en MKB Infra.

De vergunningverlening vertraagt en initiatiefplannen worden “niet adequaat” opgepakt. Uit de enquête van Bouwend Nederland en MKB Infra komt naar voren dat trage processen, onderbezetting en slechte bereikbaarheid van gemeenten de belangrijkste redenen hiervoor zijn. Van de 552 ondervraagde ondernemers gaf ruim een derde aan dat werkzaamheden stilvallen. Dit is voornamelijk te zien bij particulieren, bedrijven, gemeenten en woningbouwcorporaties. Het stilvallen komt onder meer door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo komt het voor dat opleveringen van projecten langer duren, omdat ambtenaren die vanuit huis werken niet of later aanwezig zijn. Als voorschouwen niet plaatsvinden en projecten hierdoor niet opgeleverd worden, kunnen bouwbedrijven ook geen facturen sturen.

Verder komt uit de enquête naar voren dat een kwart van de leden zich, mede door de coronamaatregelen en door het uitblijven van een oplossing voor het stikstofprobleem, grote zorgen maakt over de omzet en orderportefeuille in de nabije toekomst. In de periode maart tot en met september heeft ruim een derde van de ondervraagden te maken met afname in omzet en nieuwe opdrachten. Ook blijkt dat veel ondernemers ondertussen zitten te springen om nieuw personeel. In de sector is sprake van een structureel tekort van vakkrachten.