Stedenbouwkundige Ton Schaap ontvangt 43e BNA Kubus

De 43ste BNA Kubus 2021 gaat naar stedenbouwkundige Ton Schaap (1952). De jury roemt Schaap voor het leiderschap dat hij als supervisor al meer dan dertig jaar aan de dag legt in de gebiedsontwikkeling in met name Amsterdam.

Schaap heeft als opdrachtgever vanuit de stedenbouw bijgedragen aan aansprekende en samenhangende gebiedsontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige architectuur mogelijk gemaakt. Volgens de jury vormt dit ‘oeuvre’ een goed uitgangspunt voor een discussie over hoe nieuw elan te geven aan hedendaags opdrachtgeverschap. Deze zal dan ook worden gevoerd tijdens de uitreiking van de Kubus tijdens de BNA Architectendag op 4 november.

Nederland kent een sterke traditie in publiek opdrachtgeverschap, met hoogwaardige bebouwde leefomgeving en architectuur als resultaat. Die traditie is de laatste jaren danig verwaterd. Voor het creëren van een stedelijke omgeving is goede regie, maar vooral vakmanschap en leiderschap van belang, nu schort het daar vaak aan. De jury zocht voor haar bekroning dan ook naar personen die in gebiedsontwikkeling juist daarmee aansprekende resultaten hebben bereikt. Ze meent deze in de figuur van stedenbouwkundige Ton Schaap te hebben gevonden.

Juryvoorzitter Edward Schuurmans: “De jury wil met deze keus ook een gemis agenderen: het ontbreekt in vele stedelijke ontwikkelingen aan een Ton Schaap, een supervisor met de daadkracht, het verbindend vermogen en het leiderschap die hij de afgelopen decennia heeft getoond.”