Prinsjesdag: opnieuw mooie woorden, maar resultaten blijven uit

De koning sprak vandaag tijdens Prinsjesdag 2023 net als voorgaande jaren mooie woorden in de troonrede. De intenties die de regering daarin uitspreekt zijn, net als in vorige jaren, prachtig. Maar helaas bieden ze onvoldoende oplossingen voor de problemen van ons land. Te veel mensen hebben geen passende woning, duurzaam opgewekte energie kan niet op het net en bereikbaarheid staat onder druk. Dat zegt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland.

“Als we de goede en betaalbare huizen willen bouwen, als we ons elektriciteitsnet willen versterken om zo de klimaatdoelen te halen, en als we de infrastructuur veilig willen houden dan moet het kabinet vooral overgaan tot uitvoering. Dus minder praten en meer doen”, adviseert Visser. “De focus moet liggen op de uitvoer van woningbouwplannen in plaats van op regels die de bouw van nieuwe huizen belemmeren. Investeer in de renovatie en het onderhoud van onze infrastructuur.”

En laten we doorgaan met de Aanpak Piekbelasting om zo de stikstofuitstoot te verminderen, zegt Visser. “Dat schept ruimte om de nieuwe huizen te bouwen, onze energievoorziening te verduurzamen en om Nederland veilig en bereikbaar te houden.” (via Bouwend Nederland)