Ontwerpkracht inspireert en verbindt voor Nederland

Nederland staat voor grote transities die effect hebben op de ruimte in ons land. Hoe zorgen we voor samenhang en integrale ruimtelijke kwaliteit bij deze grote verbouwing van Nederland? Een jaar na de lancering van Platform Ontwerp NL en Mooi NL is op vele fronten gewerkt aan de ruimtelijke toekomst van Nederland.

Hoe zien de ruimtelijke puzzels eruit? Waar staan we en hoe verenigen we alle belangen op nationale, regionale en lokale schaal. Lukt het om de lange termijn doelstellingen en opgaven terug te brengen in de plannen van vandaag en morgen? En hoe kunnen we ontwerpend onderzoek positioneren in het maatschappelijk debat en de bestuurlijke besluitvorming. De ontwerpende disciplines hebben zich gebundeld voor meer slagkracht. De vraag is dus niet óf, maar wanneer we de stedelijke toekomst kunnen vormgeven. En dat is waar we het met de bezoekers van de Dag van de Ontwerpkracht graag over willen hebben.

De Dag van de Ontwerpkracht wordt georganiseerd door het Platform Ontwerp NL (NVTL, BNSP, BNA, BNI, Koninklijke NLingenieurs, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropool) en vindt plaats op 6 juli. Samen met minister De Jonge gaan ze in gesprek over de lange termijnkeuzes die in de nieuwe Nota Ruimte landen. Hoe staan keuzes voor de lange termijn in relatie tot actuele opgaven? Naast de presentatie van Wat als .. – verkenningen naar de verbeelding van Nederland in 2100 wordt in verschillende inhoudelijke masterclasses verder ingegaan op actuele nationale, regionale en lokale opgaven. De dag vindt plaats in het Theater Zuidplein in Rotterdam.

Registreren kan hier, leden van genoemde verenigingen hebben gratis toegang.