Neem regie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland

Dé verkiezingsboodschap van de BNA: neem regie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het is nu een week na de verkiezingsuitslag. De kiezers hebben hun stem laten horen: het moet anders. Er moeten snel concrete oplossingen komen voor urgente problemen. Het is daarvoor van belang dat er snel een nieuw kabinet wordt geformeerd. Burgers en bedrijven hebben behoefte aan stabiliteit, visie en daadkracht. De BNA heeft voorafgaand aan de verkiezingsuitslag een verkiezingsboodschap rondgestuurd met daarin punten die zich vooral focussen op de condities waaronder architecten hun werk moeten doen.

De urgente woningmarktopgave en de ruimtelijke impact van de afgesproken klimaat- en circulariteitsdoelen, vragen om een doelgerichte en integrale aanpak. Voor steden, landschappen en gebouwen liggen tal van plannen klaar om uit te voeren. Ruimtelijk ontwerpers kennen de oplossingen voor de ruimtelijke vraagstukken van Nederland. Om deze te realiseren moeten de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. Het is daarbij van groot belang dat het nieuwe kabinet de regie neemt op de ruimtelijke inrichting van ons land en:
  • Een nieuw ministerie van ruimtelijke ontwikkeling en wonen inricht
  • De ruimtelijke kwaliteit verankert
  • Zorgt voor duidelijke en landelijk uniforme wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheid
  • De aanbestedingscultuur verbetert.

Hoe we nu transformeren, bouwen en inrichten bepaalt de kwaliteit van de leefomgeving van ons land voor de komende 50 tot 100 jaar. Maar we voelen ook de urgentie om snel in actie te komen. Daarom heeft BNA een pamflet gemaakt, dat als basis dient voor de gesprekken met de verschillende partijen.