Mogelijke risico’s in commerciële vastgoedsector

De risico’s in de commerciële vastgoedsector dienen goed gemonitord te worden. Daarvoor waarschuwt het zogeheten Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een comité van medewerkers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën. Het FSC buigt zich over de financiële stabiliteit in Nederland.

Hoewel kredietverliezen volgens het FSC nog niet tot uiting komen in de sector, kunnen risico’s vertraagd doorwerken waardoor alertheid geboden is. Het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) waarschuwde eerder dit jaar al voor risico’s in de commercieel vastgoedmarkt en heeft toezichthouders aanbevolen om deze goed te monitoren.

Tot dusverre zijn er in Nederland volgens het FSC weinig tekenen van toegenomen kredietrisico’s in de bankleningen voor commercieel vastgoed, zoals bedrijfspanden, winkelruimtes en woonhuizen die worden verhuurd of doorverkocht. De kans op wanbetaling is echter bij een deel van de kredietportefeuilles wel toegenomen, waardoor de verliezen in de toekomst zouden kunnen oplopen. (via ANP)