Miljoenen naar onderzoek voor duurzame oplossing PFAS

De Universiteit Utrecht heeft 2,45 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekregen om onderzoek te doen naar duurzame methodes om PFAS te verwijderen en te vernietigen.

De universiteit heeft voor het onderzoek een voormalige brandblusoefenlocatie op de eigen campus verontreinigd met PFAS, chemische stoffen die in veel producten voorkomen, maar die heel moeilijk afbreekbaar zijn. Onderzoekers van allerlei faculteiten en onderzoeksgroepen gaan in dit PFAS Living Lab aan de slag, zo meldt de universiteit.

PFAS hebben water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen en zitten daarom in veel producten. Wereldwijd zijn grote stukken land en water verontreinigd met PFAS, aldus de universiteit. In Nederland zijn de meest vervuilde plekken te vinden in Den Haag, de regio Drechtsteden en in de Westerschelde. De stoffen vormen een gezondheidsrisico voor mensen, dieren en het milieu.

Tot nu toe wordt verontreinigde grond afgegraven en vernietigd, maar de Utrechtse onderzoekers willen een duurzamere manier vinden. Als dat lukt, zou dat wereldwijd grote invloed kunnen hebben op het probleem van PFAS. De gemeente werkt mee aan het onderzoek en heeft de opzettelijke vervuiling op de eigen grond van de universiteit tijdelijk toegestaan.

De onderzoekers gaan werken aan technieken om PFAS uit de grond te halen. Een andere onderzoeker probeert micro-organismen te vinden die PFAS kunnen afbreken. Er komt een onderzoek naar de verplaatsing van PFAS in water en naar mogelijke biologische afbraakmethodes. Ook onderzoekt de universiteit hoe PFAS uit het water kan worden gehaald, waarna de chemicaliën worden vernietigd. De universiteit spreekt van een ‘ambitieus project’ dat mogelijk het PFAS-probleem definitief kan oplossen. (via ANP)