Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land willen met deze afspraken een impuls geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 op vrijdag 15 oktober jongstleden stonden de Green Deal Houtbouw, de Green Deal Textiel en de Green Deal Fiets op de agenda. De MRA-bestuurders spraken zich nadrukkelijk uit voor het volgen van een groene koers. Voor elk van deze Green Deals wordt een ‘coalition of the willing’ gevormd. Deze committeert zich eraan om samen met bedrijven en andere stakeholders op de drie fronten aan de slag te gaan.

In het oog springt het voornemen om vanaf 2025 alle nieuwbouw in de MRA voor minimaal 20% met hout en biobased materialen uit te voeren. Behalve in het aanwijzen van locaties hiervoor wordt geïnvesteerd in het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis op dit gebied. Dat betekent dus dat vanaf 2025 met de huidige woningproductie van 15.000 nieuwe woningen per jaar in de MRA dit overeenkomt met ongeveer 3.000 houtbouwwoningen per jaar.