Lente-akkoord 2.0 zoekt koplopers naar circulaire bouwsector

Samen met Aedes, NEPROM, WoningbouwersNL en IVBN start Bouwend Nederland in 2022, in nauwe samenwerking met BZK, het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen. Het collectief is op zoek naar ambitieuze vastgoedprofessionals om binnen het Lente-akkoord 2.0 een koplopersrol te vervullen.

De coalitie van brancheverenigingen wil de komende jaren samen met haar leden een grootschalige verduurzaming van de bouwsector bevorderen, aansluitend op de inspanningen van de overheid op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. De eerste mijlpaal, 50% circulair in 2030, nadert met rasse schreden. Dit vraagt in de bouw om kennisdeling en -ontwikkeling en om optimale afstemming tussen professionele opdrachtgevers en overheden.

De komende jaren willen de brancheverenigingen met een groep koplopers aansprekende woningbouwprojecten starten die circulair, schaalbaar, herhaalbaar en/of (op termijn) betaalbaar zijn. De ervaringen die met deze pilots worden opgedaan, worden gedeeld met de leden van de brancheverenigingen, met de bouwbedrijven en betrokken overheden.

Voel je je aangesproken en heb je zin om mee te lopen in de voorhoede van de transitie naar een circulaire bouw? Meld je aan! Binnen het Lente-akkoord 2.0 is ruimte voor 40 koplopers. Koplopers moeten lid zijn van een van de betrokken brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN en/of WoningbouwersNL). Inmiddels hebben de eerste koplopers zich reeds aangemeld. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie wenst, neem contact op met programmabegeleider Sander Woertman via dit e-mailadres onder vermelding van ‘interesse deelname Koplopers Lente-akkoord 2.0’. (Bouwend Nederland)