Kamernood voor studenten zal de komende jaren verdubbelen

De kamernood onder studenten is al groot en zal alleen maar groeien. Dat bericht Trouw op basis van Kences, het kenniscentrum op dit gebied dat jaarlijks de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting uitbrengt.

Afgelopen najaar was er volgens deze monitor een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten. Nu houdt Kences-directeur Jolan de Bie rekening met een tekort van minstens 50.000 in het studiejaar 2024-2025. Die tekorten worden berekend in het voorjaar, en dus niet aan het begin van het studiejaar, als de krapte het grootst is. Veel eerstejaars zoeken dan tegelijkertijd naar onderdak in hun studiestad, terwijl veel net afgestudeerden nog niet vertrokken zijn.

In de periode tot 2024 zijn 18.000 nieuwe studentenwoningen gepland. “Alleen als die daadwerkelijk gebouwd worden, kan het tekort ook in de rustigste tijd van het jaar tot 50.000 beperkt blijven”, waarschuwt De Bie. Voor dit jaar verwacht De Bie een forse toename van het aantal woningzoekende studenten. Niet alleen eerstejaars zijn op zoek, maar ook tweedejaars die vorig jaar thuis bleven wonen vanwege de coronapandemie zoeken dit jaar alsnog een kamer in hun studiestad. Ook buitenlandse studenten komen weer naar Nederland toe. Juist zij dreigen in de knel te komen omdat zij niet vanuit hun ouderlijk huis heen en weer kunnen reizen en de weg op de Nederlandse woningmarkt niet kennen.