Kabinet wil nationale aanpak funderingsschade

Het kabinet wil komen tot een nationale aanpak van funderingsschade. Het heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd hiertoe een voorstel voor te bereiden, schrijft minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Een nieuw kabinet kan daar dan vervolgens mee aan de slag, samen met medeoverheden, maatschappelijke partijen en burgers.

Met de huidige aanpak en maatregelen om funderingsschade aan te pakken, kan niet worden opgebokst tegen toekomstige ontwikkelingen zoals bodemdaling en klimaatverandering. Door onder meer de verwachte langdurige periodes van droogte zal het aantal schadegevallen aan de fundering van gebouwen verder toenemen, schrijft De Jonge. Een steviger en integrale aanpak op nationaal niveau onder regie van het Rijk is nodig, vindt het demissionaire kabinet.

Bij een onveranderd klimaat wordt de funderingsschade tot 2025 geschat tussen 5 en 39 miljard euro. Bij toenemende droogte kan dat schadebedrag met 3 tot 15 miljard oplopen, schetst De Jonge. De schattingen over het aantal gebouwen dat tot 2050 risico loopt op funderingsschade loopt uiteen van 500.000 tot 750.000. Bij woningen wordt uitgegaan van 1 miljoen schadegevallen.

Paalrot, door lage grondwaterstanden, is een voorbeeld van funderingsschade. Ook bodemdaling kan leiden tot schade aan de fundering van woningen en gebouwen. “Funderingsschade is een ingewikkeld vraagstuk, zonder snelle oplossingen en met vele verschillende verantwoordelijkheden. Het is een vraagstuk dat het Rijk, decentrale overheden, woningcorporaties, vastgoed- en huiseigenaren niet alleen op kunnen lossen. Het is een gezamenlijke opgave”, vindt De Jonge. Het advies moet uiterlijk 1 maart 2024 klaar zijn. (via ANP)