‘Inframiljarden naar woonwijken’

De 7,5 miljard euro die het kabinet vrijmaakt voor investeringen in infrastructuur gaan vooral naar het spoor (4 miljard euro) en de auto (2,7 miljard euro). Het grootste gedeelte van dit geld komt terecht in de Randstad en Noord-Brabant en is bedoeld voor de infrastructuur van nieuw aan te leggen woonwijken. Het kabinet wil ruim 900.000 nieuwe woningen hebben gebouwd in 2030, waarvan de meeste in de Randstad komen.

In Zuid-Holland gaat ruim 1,5 miljard euro naar de verbetering van stations en spoorwegen tussen Leiden en Dordrecht. Langs die route worden tot 2040 ongeveer 77.000 woningen gebouwd. Voor Rotterdam wordt 625 miljoen euro uitgetrokken voor oeververbindingen, zoals bruggen. In Noord-Holland investeert het Rijk in onder meer het Zuidasdok van station Amsterdam Zuid, de A10 en het sluiten van de metroring in Amsterdam. Ook wordt zoals vorig jaar al was aangekondigd de Amsterdamse Noord/Zuidlijn doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp.

In Noord-Brabant gaat ruim 800 miljoen euro naar de regio Brainport Eindhoven. Daar moet een zogeheten ‘multimodale knoop’ komen met ‘genoeg ruimte voor het groeiende aantal reizigers met bus, fiets en trein’. Verder buiten de Randstad wordt ook geïnvesteerd: voor een betere spoorverbinding tussen Enschede en Münster wordt 30 miljoen euro uitgetrokken en naar de RegioExpres in Gelderland gaat 150 miljoen euro. Daardoor wordt de reistijd tussen Winterswijk en Arnhem met dertien minuten verkort. Voor overstappers naar de Randstad kan de reistijdwinst oplopen tot 26 minuten. Ook trekt het kabinet meer geld uit voor fietsinfrastructuur. Met in totaal 780 miljoen euro wil de regering doorfietsroutes en fietsenstallingen aanleggen. Ook komen er nieuwe tunnels en bruggen voor fietsers en voetgangers. (via ANP)