IMF spoort Nederland aan meer woningen te bouwen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hamert er opnieuw op dat Nederland de woningbouw moet aanjagen. Volgens Alfred Kammer, hoofd economisch onderzoek over Europa bij het fonds, geldt voor meerdere Europese landen waaronder Nederland dat jongeren amper nog een huis kunnen kopen door het ontstane huizentekort.

“Het raakt stedelijke bevolkingen en dat is slecht voor de economie”, zegt de IMF-deskundige bij de jaarvergadering van het IMF in Marrakech. Hij benadrukt dat er ondanks de forse huizenprijsstijging in de voorbije jaren weinig gebeurd is op het vlak van nieuwbouw in meerdere Europese landen. Daarom moet bouwen nu “prioriteit” zijn, vindt hij.

Kammer spoorde Nederland een jaar geleden tijdens de jaarvergadering van het IMF ook al aan om het aanbod op de woningmarkt te vergroten. Toen wees hij erop dat de hoge Nederlandse huizenprijzen zich niet alleen lieten verklaren doordat de hypotheekrente lang erg laag was. Eerder deze week zei IMF-bewindvoerder Paul Hilbers, die in het bestuur van het fonds zit, ook al dat er in Nederland meer huizen bijgebouwd moeten worden. Hij waarschuwde daarbij dat Nederland door de afnemende betaalbaarheid van woningen met een sociaal probleem te maken dreigt te krijgen. (via ANP)