Groot protest tegen ontregelde woningmarkt aangekondigd

Een grote coalitie van politieke partijen en belangenverenigingen als de Woonbond, vakbond FNV, ASVA Studentenunie en diverse huurdersverenigingen eist dat er iets wordt gedaan aan de situatie op de woningmarkt. Ze hekelen de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning, de hoge huurprijzen in de vrije sector en op de koopmarkt en het stijgende aantal daklozen.

Deze coalitie van politieke partijen en belangenverenigingen spreekt van een wooncrisis en kondigt onder meer protesten aan in Amsterdam en Rotterdam. De partijen die zich hebben verenigd onder de naam Het Woonprotest willen dat de overheid garandeert dat er voldoende en betaalbare huisvesting is. Ook moeten Den Haag en de gemeenten de grip op de stijgende huur- en koopprijzen voor woningen herpakken en ‘parasitaire beleggers’ aanpakken. Voorts moeten overheden zorgen dat er een einde komt aan racisme en klassendiscriminatie in het woon- en sloopbeleid, aldus Het Woonprotest.

Daarmee verwijzen de partijen onder meer naar het slopen van goedkope woningen in wijken waar veel armere mensen of mensen met een migratieachtergrond wonen, om in plaats daarvan duurdere koopwoningen neer te zetten. Ook het blijven verkopen van sociale huurwoningen terwijl er al een tekort is, moet volgens Het Woonprotest stoppen. Verder moet kraken weer uit de strafwet verdwijnen omdat dit volgens de organisaties “onderdeel is van het fundamentele woonrecht”.

Het eerste protest van de nieuwe beweging staat op 12 september gepland op De Dam in Amsterdam. Op 23 oktober volgt een protest in Rotterdam onder de noemer Woonopstand. (ANP)