Einde daling hypotheekrente kan oververhitte huizenmarkt afkoelen

De enorme stijging van de huizenprijzen is voor ABN AMRO reden om haar woningmarktramingen aan te passen. Zij verwacht in 2021 een prijsstijging van 15 procent, terwijl zij eerst uitging van 12,5 procent. Deze hogere raming werkt ook door in de prognoses van de prijsontwikkeling voor 2022, die is bijgesteld van 5 naar 10 procent.

Hoewel het aantal transacties daalt, liggen deze hoger dan verwacht en daarom zijn ook de ramingen voor woningaankopen aangepast. In 2021 dalen de transacties met 5 procent en in 2022 jaar met 10 procent, terwijl de raming van vorig kwartaal precies andersom was. De transacties staan onder grote druk, doordat er zeer weinig woningen te koop staan. Maar liefst acht op de tien huizenkopers bieden noodgedwongen (ver) boven de vraagprijs; met ruim vier ton ligt de gemiddelde koopsom inmiddels anderhalve ton boven het niveau van vijf jaar geleden. Dat blijkt uit de woningmarktmonitor van ABN AMRO.

In Nederland is sprake van een veel sterkere stijging van de huizenprijzen dan in andere landen. Het prijsverloop is daarnaast veel volatieler, met hoge uitslagen naar boven en naar beneden. Door deze forse schommelingen zijn in de loop der jaren zogeheten ‘pech- en gelukgeneraties’ ontstaan en is sprake van aanzienlijke verschillen in de vermogensopbouw van deze groepen. “De explosieve stijging van de huizenprijzen komt voort uit de schaarste aan woningen in combinatie met de historisch lage hypotheekrente. Hierdoor kunnen huizenkopers meer lenen. Deze extra kredietruimte zorgt ervoor dat de huizenprijzen door het dak schieten. Echter komt aan de daling van de rente waarschijnlijk een einde. Door de hogere inflatie is de rente op de financiële markten opgelopen en stijgen de kosten van hypotheekverstrekkers. Door de felle concurrentie had dit zich tot dusver nog niet vertaald in hogere tarieven, maar daar is deze week verandering in gekomen”, zegt Philip Bokeloh, Econoom Woningmarkt van ABN AMRO. “We gaan dan ook uit van een lichte stijging van de hypotheekrente. Dat kan op termijn zorgen voor een minder verhitte markt. De druk op een volgende regering om structurele hervormingen door te voeren, bijvoorbeeld ten aanzien van de fiscaliteit, groeit. Het is dan ook niet uitgesloten dat er opnieuw heilige huisjes zullen vallen.”