Doelstellingen flexwoningen lang niet gehaald

Woningcorporaties en gemeenten halen de doelen niet die ze gesteld hebben voor het plaatsen van flexwoningen, oftewel verplaatsbare woningen die in de fabriek gemaakt zijn. Dat bericht de koepel van woningcorporaties Aedes.

De flexwoningen – in feite een soort geüpgradede containerwoningen van 20 tot 35 vierkante meter – zijn ideaal voor starters, statushouders of mensen die om een andere reden tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben. In de praktijk blijkt het vaak lastig een geschikte plek voor deze mobiele woningen te vinden. In september 2020 sloten het Rijk, de VNG en Aedes daarom een deal om binnen twee jaar 10.000 van deze flexwoningen te bouwen.

Het aantal gebouwde flexwoningen blijft volgens Aedes steken op maximaal 1500 per jaar. En dat biedt weinig reden tot optimisme, zegt Rob Haans, die zich namens bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Alliantie al jaren bezighoudt met dergelijke huizen.  “Het wordt een helse opgave om nog 10.000 flexwoningen te realiseren voor het eind van 2022. Het is nog een hele opgave om de benodigde tijdelijke bouwlocaties te realiseren.”