De Nederlandse Bouwprijs 2021

De Nederlandse Bouwprijs wordt dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. De prijs gaat naar de inzending die het beste inspeelt op ontwikkelingen in de bouwsector op het gebied van digitale technologie en alternatieve financieringsvormen en daarbij slagvaardig omgaat met eisen op het gebied van energiezuinigheid en (her)gebruik van grondstoffen op weg naar een circulaire economie.

Het beoordelingskader voor de inzendingen voor De Nederlandse Bouwprijs wordt gevormd door de 3 P’s: People, Planet, Profit, die we kennen uit de duurzame ontwikkeling. Dit houdt in dat de inzending een positieve impact heeft op people (mensen), planet (milieu) en profit (winst). Iedereen die mee wil dingen naar de prijs kan hiervoor een inzending doen. Uiteraard is het mogelijk om een voordracht te doen voor projecten van derden en dan nodigt de Stichting Nederlandse Bouwprijs (SNP) betrokken partijen van de voorgedragen projecten uit om een inzending te doen.