De Jonge past middenhuurwet aan: hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen tien procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

In het eerste voorstel van zijn wet was deze zogeheten nieuwbouwopslag nog vijf procent. De verhoging komt bovenop de voorgestelde maximale huurprijs voor de middenhuur van 1123 euro, waardoor huurders in die nieuwbouwwoningen maximaal 1235 euro kunnen gaan betalen.

Met de aanpassing wil De Jonge ontwikkelaars overhalen alsnog te gaan bouwen in het middensegment. Bovendien wil hij bouwers tegemoetkomen die al plannen hadden voordat de minister zijn regulering aankondigde. De Jonge denkt dat de hogere opslag veel projecten uit het slop kan trekken. Voor andere maatregelen die projecten los moeten trekken, was immers veel animo.

De minister komt met de aanpassingen nog voordat de Raad van State het advies heeft uitgebracht. Hij wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan beleggers. Hij wil niet spreken over een knieval aan de beleggers, die zich eerder luid verzetten tegen zijn wet. “Maar onzekerheid over de regulering speelt ons wel parten.”

Het wordt nog spannend voor De Jonge of de wet het gaat halen. De VVD heeft zich er inmiddels openlijk tegen gekeerd, en het is ook maar de vraag of de BBB het voorstel gaat steunen. Vooral in de Eerste Kamer, waar de BBB zestien zetels heeft, kan die partij het verschil maken. Het lukt niet meer om de wet per 1 januari van aankomend jaar in te laten gaan: De Jonge mikt nu op 1 juli volgend jaar. (via ANP)