Conferentie over polder Rijnenburg Utrecht

In de afgelopen periode is de polder Rijnenburg veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben hun zorg uitgesproken over het feit dat de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt. Reden om een conferentie te organiseren.

Op vrijdagmiddag 28 mei 2021 vindt de ‘Conferentie Rijnenburg’ plaats. Een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie delen en in gesprek gaan over het beleid, de waarden, de opgaven en de diverse belangen in het gebied. Het programma bestaat uit drie onderdelen. Eerst komen de historie en kwaliteiten van Rijnenburg aan de orde, daarna staat de vraag centraal hoe de ontwikkeling van de polder kan bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in de provincie en tenslotte kunnen betrokken partijen hun perspectief of plan voor de polder delen met de andere deelnemers. Aanmelden kan via deze link.