Bouwend Nederland: Nederland op slot

De uitspraak van de Raad van State in de Porthoszaak is een drama voor de bouw. Door de verplichting weer voor elk bouwproject aan te moeten tonen dat de realisatie niet bijdraagt aan een vergroting van de stikstofuitstoot nemen kosten toe en zal de vergunningverlening enorm vertragen. De huizenzoeker, de energietransitie, het klimaat en de mobiliteit zijn de klos. Nederland is terug bij af, zo stelt Bouwend Nederland.

“De gevolgen voor de bouw zijn verstrekkend”, aldus voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. “Het kabinet zal als de bliksem piekbelasters moeten uitkopen om zo stikstofruimte vrij te maken voor natuur, bouw en nieuwe economische ontwikkelingen. Het kabinet kan het zichzelf niet veroorloven op de handen te blijven zitten. Actie is nu nodig. Dit duurt al drieënhalf jaar. Dat is onacceptabel.”

Om grote vertragingen te voorkomen zullen er naast de versnelde uitkoop van piekbelasters, meer experts moeten komen die stikstofberekeningen kunnen maken, vindt Verhagen. “Er zijn veel te weinig experts op dit terrein. Zo kunnen de ambities van het kabinet zelf op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaat en mobiliteit nog enigszins gerealiseerd worden. Ook zal emissieloos bouwen topprioriteit moeten worden. De bouw investeert hier zelf al fors in en heeft zich verbonden aan een reductie van de CO2-uitstoot van 60%. Om dit verder te versnellen zal de sector blijven investeren. Het kabinet zal hier ook fors extra geld voor moeten vrijmaken.” (via Bouwend Nederland)