Bedrijven kunnen CO2-uitstoot fors verlagen in energiehub

Bedrijventerreinen kunnen de overstap van fossiele energie naar elektriciteit beter maken als bedrijven samenwerken in een energiehub, concludeert ingenieursbureau Royal HaskoningDHV na onderzoek. In zo’n energiehub kunnen ondernemers collectief een energieaansluiting nemen en hun energievraag- en aanbod op elkaar afstemmen.

Meer dan 350 bedrijventerreinen in Nederland kunnen met zo’n hub mogelijk hun CO2-uitstoot fors omlaag brengen. Ondernemingen kunnen hun eigen verduurzamingsdoelen zo beter halen, zeggen de onderzoekers. Door de hub kunnen bedrijventerreinen sneller en meer verduurzamen dan wanneer zij geen energiehub hebben of die maar beperkt inzetten. Op deze manier kan de CO2-uitstoot van de terreinen bij elkaar met 4 tot 6 megaton extra zijn teruggebracht in 2030, staat in de studie. Dat is ongeveer 3 tot 4 procent van de totale uitstoot in Nederland.

Ruimte op het stroomnet wordt ontzien in een energiehub, aldus de onderzoekers. Een hub zorgt er volgens hen ook voor dat er meer projecten van de grond komen waarbij energie wordt opgewekt en dat er op het stroomnet extra capaciteit vrijkomt voor laadpalen. Geef bedrijven daarnaast makkelijker toegang tot informatie over het elektriciteitsnet op hun locatie en maak van kleine regelingen voor energiehubs een gebundelde regeling, luidt het devies. (via ANP)