Amsterdam wil mogelijk sociale huurwoningen opkopen

Het Amsterdamse stadsbestuur overweegt sociale huurwoningen van corporaties te kopen om te voorkomen dat ze voor veel geld op de vrije markt belanden. Dit omdat er in de hoofdstad een groot tekort is aan betaalbare woningen. Door deze huizen zelf aan te kopen, blijven ze behouden voor de betaalbare woningvoorraad, schrijft verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP) in een brief aan de gemeenteraad.

“Het is voor Amsterdam van groot belang dat er meer woningen bijkomen voor de huishoudens met lagere en middeninkomens,” aldus de wethouder. Het liefst ziet het stadsbestuur dat de zogeheten verhuurderheffing verdwijnt. Dat is een bedrag dat de woningcorporaties ieder jaar gezamenlijk moeten afdragen aan het Rijk. Het afschaffen van de verhuurderheffing door het Rijk is volgens het college een van de belangrijkste en makkelijkste oplossingsrichtingen om de investeringscapaciteit van corporaties te vergroten en de noodzaak tot verkoop van woningen te verkleinen.

Gebeurt dat niet, dan wil Amsterdam zelf kijken naar de mogelijkheden om woningen aan te kopen. “Indien dit ook echt haalbaar blijkt te zijn uit nader onderzoek,” zegt Ivens. Hij wil deze mogelijkheden later dit jaar verder in kaart brengen.