3.000 flexwoningen in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren tussen de 2.500 en 3.000 flexwoningen bouwen: kleine woningen die relatief snel gerealiseerd kunnen worden en relatief goedkoop zijn. Volgens Brabants gedeputeerde Erik Ronnes is dat dringend nodig vanwege het groeiende aantal mensen dat met spoed een woning zoekt, waaronder studenten, expats, statushouders of mantelzorgers die dichtbij de zorgbehoevenden willen wonen. De provincie onderzoekt op welke manier de bouw van deze woningen gefinancierd kan worden.

Volgens Ronnes is verder extra aandacht nodig voor senioren; dit vanwege de vergrijzing, die rond 2035 een piek zal bereiken. Zolang ouderen zich nog zelfstandig of met begeleiding kunnen redden, is een woonvorm nodig “tussen thuis en verpleeghuis”, aldus Ronnes. De provincie vraagt de gemeenten hiervoor meer aandacht te hebben. Daarnaast gaat de provincie meer werk maken van het versnellen van de woningbouw, die de afgelopen maanden door onder meer stijgende prijzen stagneerde. Bouwplannen zijn er volgens Ronnes genoeg, maar sterke prijsstijgingen en tekorten aan bouwmateriaal en personeel baren ondernemers en provincie zorgen. De provincie streeft naar kortere procedures om tot woningbouw te komen.

Vorig jaar werden in Noord-Brabant 13.000 nieuwe woningen gebouwd, de provincie hoopt dat aantal de komende jaren vast te houden. Ze zet daartoe via de ‘flexpool’ waar mogelijk een versnelling in. Dat gebeurt door met onder meer risicodragend geld bij te springen en expertise te leveren aan gemeenten. Het gaat hierbij om dertien woningbouwprojecten in negen gemeenten, samen goed voor ruim 3.100 woningen. (via ANP)