235.000 woningen erbij in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland kijkt naar allerlei opties om, binnen de beperkte ruimte die er is, snel een grote hoeveelheid nieuwe woningen te bouwen. Plannen genoeg, nu komt het aan op realisatie. Anne Koning, zowel in het oude als het nieuwe college de gedeputeerde met wonen en ruimtelijke ordening in haar portefeuille, pleit bij het Rijk voor eenduidige regelgeving én extra geld om de bouw te kunnen versnellen.

“Dat kan ook door bepaalde bevoegdheden bij de provincie neer te leggen. Zodat we kunnen doorpakken als dat nodig is”, aldus Koning. “Als we zien dat projecten tegenzitten, willen we die kunnen inruilen voor projecten van de reservelijst. We willen het tempo erin houden.” De PvdA-politica wil een groot deel van haar bouwplan (uiterlijk in 2030 zo’n 235.000 nieuwe woningen) uitvoeren in en om steden en dorpen. Van landbouwgrond blijft Koning liever af. De 53-jarige gedeputeerde laat een staafdiagram zien waaruit blijkt dat in de afgelopen 50 jaar in Zuid-Holland het landbouwareaal bijna is gehalveerd. Tegenwoordig bestaat 34 procent van de oppervlakte van de drukbevolkste provincie uit agrarisch gebied. Na water (19 procent) en groen (15 procent) komt woongebied: 13,9 procent. En dat in een provincie met ruim 3,8 miljoen inwoners.

“Een van de vrienden van mijn kinderen moet nu samen met zijn vriendin bij haar ouders inwonen, omdat ze samen geen plekje kunnen vinden. Het gaat om jongeren van 20, 21 jaar. Dan denk je: dit is toch iets van vroeger?”, aldus Koning, die begin dit jaar een akkoord sloot met gemeenten, woningcorporaties en bouwers. De ambitie is om 250.000 woningen te bouwen, al weet Koning dat niet alle plannen tot uitvoering kunnen komen. Ze rekent erop dat Zuid-Holland in 2030 zo’n 235.000 extra woningen heeft, waarvan 40 procent voor de sociale huur is. Zo’n 85 procent van de nieuwbouw moet binnenstedelijk gerealiseerd worden. Soms door ergens een straat bij te bouwen en elders weer via hoogbouw. Zoals in de Haagse wijk De Binckhorst, waar 35.000 woningen komen. En langs de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht verrijzen zo’n 54.000 woningen.

Koning denkt ruimte te creëren door onder meer het aantal parkeerplekken terug te dringen (‘als je van 2,5 parkeerplek per huis naar 0,7 gaat, scheelt dat nogal’) en gebruik van openbaar vervoer en de fiets te stimuleren. “Het wordt taai. Maar het begint allemaal met ambitie.” (via ANP)