Algemeen

Alural staat gesteld voor de toekomt

Jobcoater Alural heeft net een grootschalig investeringstraject afgerond en staat gesteld voor minstens de komende drie tot vijf jaar. Behalve het verhogen van de kwaliteit en capaciteit is fors ingezet op de thema’s duurzaamheid en […]

Algemeen

Brandveiligheid in de hoogbouw

Sinds 1 juli 2022 is er in België een aanpassing in het Koninklijk Besluit met betrekking tot de regelgeving over brandveiligheid. De brandveiligheid wordt sindsdien meer in detail bekeken op productniveau én op het totaalsysteem. […]