Algemeen

Akkoord over nieuw bouwtoezicht

De nieuwe manier voor toezicht op nieuwbouw is een stap dichterbij gekomen. Rijk en gemeenten hebben een akkoord gesloten. Het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen wordt deels overdragen aan het bedrijfsleven zelf, ‘onder de vleugels […]