Grip op projecten met ERP-software

In de gevelbranche wordt projectmatig gewerkt. Ieder project is immers uniek. Wel worden er steeds vergelijkbare processen doorlopen. Profity heeft deze processen in een standaard ERP-oplossing gegoten die bovendien communiceert met LogiKal van Orgadata, de meest gebruikte ontwerp- en calculatiesoftware in de gevelbranche. Henk Jan Nieuwenhuis van Profity vertelt hoe een toeleverancier in de gevelbranche meer grip op projecten kan krijgen met de ERP-software van Profity.

Een project voor een toeleverancier in de gevelbranche begint altijd met een aanvraag, stelt Nieuwenhuis. “In veel gevallen krijgt een gevelbouwer / toeleverancier ook meer dan één aanvraag per project. In Profity bestaat de mogelijkheid om meerdere aanvragen van één project te registreren. Uniek is dat de output van LogiKal volledig geautomatiseerd in Profity kan worden overgenomen, inclusief materiaalspecificaties, et cetera. Men hoeft dus in dit geval nauwelijks gegevens nog manueel over te nemen. Deze info kan indien nodig worden verrijkt in de calculatiemodule om de eind-verkoopprijs te berekenen. Op basis hiervan kan vervolgens vanuit Profity een digitale offerte worden gestuurd.”

Papierloos
Als de offerte opdracht wordt, kan op basis van de calculatie in LogiKal de werkbegroting worden gemaakt in Profity, vervolgt Nieuwenhuis. “Ook het meer/minderwerk kan heel eenvoudig worden beheerd in de werkbegroting, net als het uitsturen van facturen. Dat geldt ook voor een eventuele termijnfacturering op basis van voortgang werk of een vooraf bepaald percentage. Het vastleggen van het termijnschema kan eenvoudig door bijvoorbeeld het kopiëren van een termijnschema.” Via Profity is het vervolgens ook mogelijk om het bestelproces in gang te zetten, waarbij rekening gehouden wordt met beschikbare voorraad van veelgebruikte artikelen. “Gebruikers kunnen tevens gebruik maken van het digitaal verwerken en bevestigen van inkoopfacturen. Orders kunnen in het documentbeheer per project worden vastgelegd, zodat deze info later ook eenvoudig is te traceren. Gescande documenten worden grotendeels automatisch herkend. De hele inkoopstroom kan dus papierloos verlopen.”

Profity ondersteunt tevens de productieplanning en geeft daarbij volgens Nieuwenhuis inzicht in de beschikbare capaciteit. “Men heeft dus direct zicht op het feit of aan de levertermijn kan worden voldaan. Ook de tijdsregistratie per project wordt in Profity bijgehouden, voor iedereen op kantoor, in de fabriek of op een werk. Profity ERP voorziet ook in de financiële administratie. Met behulp van dashboards kan op allerlei gebieden inzicht geboden worden in zaken die de aandacht behoeven. De compleetheid van het systeem maakt het onmisbaar voor iedere gevelbouwer of toeleverancier in de gevelbranche om meer grip op projecten te krijgen.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar ProfityMeer informatie