Week van de Oppervlakte Technologie 2018

Het is zo gewoon dat we het ons nauwelijks realiseren, maar vrijwel alles dat we gebruiken en om ons heen zien, heeft wel een oppervlaktebehandeling ondergaan. De carrosserie en het chassis van uw auto, het frame van uw fiets, de kranen in uw badkamer. Maar ook de gevelbeplating en kozijnen van gebouwen, hekken en brugleuningen, glas in kassen en zonnepanelen en (delen van) machines en procesinstallaties.

Nederland heeft een sterke economie, mede vanwege de sterke maakindustrie. Voor een sterke maakindustrie is een innovatieve ‘state of the art’ oppervlakte behandelende branche voorwaardelijk. Mede onder druk van veranderende wet- en regelgeving, maar vooral vanuit de behoefte om op wereldniveau voorop te blijven lopen, worden dagelijks verbeteringen doorgevoerd op bestaande systemen en veel nieuwe technologieën en werkwijzen ontwikkeld.

Om zoveel mogelijk beschikbare informatie over innovaties, voortgang van werkgroepen en onderzoeksprojecten en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en normen aan belanghebbenden over te kunnen brengen, wordt elke twee jaar de WEEK van de OPPERVLAKTE TECHNOLOGIE (WOT) georganiseerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is de SURFACE Campus en het ION Oppervlakte Technologie Congres van 13 tot en met 15 november 2018 te ‘s-Hertogenbosch.

De SURFACE Campus is 9.000m2 groot, er zijn meerdere congreslijnen, netwerkmomenten, workshops, masterclasses en themapleinen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door participatie van >30 brancheverenigingen, >20 kennisinstituten, 200 innovatieve bedrijven en diverse ministeries en rijksdiensten. Een must voor iedereen die iets met oppervlakte technologie heeft of doet.

De WOT2018 richt zich in het bijzonder op iedereen die actief is in de oppervlakte technologie, op engineers die voor de creërende industrie ontwikkelen, op onderhoudsmedewerkers die de duurzaamheid van gebouwen, vervoersmiddelen, kunstwerken en installaties moeten waarborgen, op reparateurs die schade herstellen, op inkopers van kapitaalsgoederen en op planologen die duurzame ontwikkelingen nastreven. Maar uiteraard zijn ook studenten van harte uitgenodigd. Aanmelden kan vanaf september 2018, maar zet de datum vast in uw agenda.