Utrecht zet rem op kantorenbouw

Om de kantorenleegstand in de provincie Utrecht tegen te gaan, hebben Gedeputeerde Staten een inpassingsplan opgesteld. Hiermee wordt geplande nieuwbouw van zelfstandige kantoren in tien gemeenten teruggebracht.

De provincie wil daarmee bewerkstelligen dat nieuwbouw van kantoren alleen plaatsvindt op toekomstbestendige locaties en dat er bovendien geen onnodige nieuwbouw plaatsvindt wanneer de bestaande voorraad in ruimte kan voorzien. “Het tegengaan van kantorenleegstand bevordert de binnenstedelijke kwaliteit. We maken zo optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en behouden onze waardevolle landschappen. Dit draagt bij aan een gezonde kantorenmarkt en versterkt ons aantrekkelijk vestigingsklimaat,” aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam.