Reinvent The Habitat Challenge

Start-up Thorb heeft de winnaars bekendgemaakt van de wereldwijde challenge #ReinventTheHabitat. Met deze challenge heeft Thorb iedereen met eigenwijze of radicaal andere ideeën over wonen en de bouwsector uitgedaagd om deel te nemen. Met de winnende concepten zet Thorb de eerste stap naar de ambitie om de kostprijs van een woning te halveren, mét behoud van woongeluk.

Thorb heeft bijna tweehonderd concepten ontvangen die voldeden aan een of meer van de gestelde criteria; zowel volledige concepten als veelbelovende breinopeners. Op basis van de belangrijkste criteria zijn de vijf finalisten geselecteerd. Deze partijen bieden oplossingen om op de snelste en meestbelovende manieren de kosten van wonen te verlagen en het woongeluk te maximaliseren.

De afgelopen maanden hebben de vijf finalisten hun concept gepitcht voor de initiatiefnemers van Thorb, te weten AM, BAM Wonen en Eigen Haard. Na uitgebreide en zorgvuldige overweging hebben Thorb en haar initiatiefnemers twee winnaars geselecteerd:

RAW Module

Een slim, modulair concept met mogelijkheden om de kosten van huisvesting in de toekomst te verlagen en het woongeluk te verbeteren. Het systeem is goed doordacht en (bijna) marktklaar. Het concept is al gebouwd in Zuid-Afrika én wordt momenteel bewoond. Thorb verwacht het concept daardoor snel te kunnen ontwikkelen en opschalen.

Qupz

Qupz heeft volgens Thorb en haar initiatiefnemers een vernieuwende visie en een groot potentieel. Dat zit onder meer in de sector-overstijgende platformbenadering. Partnerpartijen kunnen hun eigen woonruimtes ontwerpen en bewoners kunnen een plug-en-play huis kiezen van hun favoriete lifestyle-merk.

Thorb gaat direct aan de slag met de twee winnende concepten. Samen met RAW Module gaat de start-up werken aan een configuratie voor de Nederlandse markt. Deze configuratie wordt vóór het einde van 2018 gebouwd en getest op The Green Village in Delft.
Samen met Qupz gaat Thorb eerst aan de slag met de gedetailleerde engineering en verdere digitale ontwikkeling voordat begonnen wordt met bouwen en testen van dit concept.