Jan Kees de Jager begeleidt renovatie Binnenhof

Jan Kees de Jager wordt onafhankelijk voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof. In de stuurgroep zitten de gebruikers van het Binnenhof-complex: de griffiers van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de secretaris van de Raad van State en de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

De Jager was minister van Financiën (2010-2012) en daarvoor staatssecretaris van Financiën (2007-2010). Hij is nu Chief Financial Officer in de Raad van Bestuur van KPN. Het voorzitterschap van de stuurgroep renovatie Binnenhof is een onbetaalde nevenfunctie.

De renovatie van het Binnenhof-complex is nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. De renovatie gaat in de zomer van 2020 van start en duurt tot eind 2025.