G5 en VNG samen in Smart City

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt de vijf grootste Nederlandse gemeenten (G5: Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam) bij het uitvoeren van de NL Smart City Strategie en het opstellen van de daarbij behorende actie-agenda. Doel is om daarbij de samenwerking van de Smart City beweging te verbreden naar andere gemeenten die hierop actief (willen) zijn.

In 2017 is de NL Smart City Strategie overhandigd aan minister-president Rutte. De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven besloten vervolgens de handen ineen te slaan bij het realiseren van de Nederlandse smart city-ambities. De steden nemen met elkaar het voortouw in de digitale transitie. Niet meer allemaal afzonderlijk, maar gezamenlijk.

Volgens de NL Smart City Strategie wordt elke stad binnen deze samenwerkende coalitie verantwoordelijk voor één van de smart city-thema’s. Hiermee neemt elk van de grote steden haar aandeel in het collectief leiderschap. Deze stedelijke samenwerking heeft een uniek karakter, dat past bij de opgave waarvoor het land staat: vanuit integraliteit samen werken aan maatschappelijke opgaven.

Met de VNG kan dit initiatief zich verbreden naar de 40 (middel)grote steden en de overige gemeenten door aansluiting te zoeken op de smart city-thema’s en randvoorwaarden als beschermen van publieke waarden in de digitale wereld.