Floating Gardens: alles-in-één school en 190 woningen

Op de site van het SITA kantoor aan de Heathrowstraat in Amsterdam gaat ontwikkelaar Synchroon in samenwerking met de gemeente Amsterdam een nieuw initiatief lanceren. Floating Gardens is een integrale ontwikkeling met in de plint een school en daarboven 190 appartementen, naar een ontwerp van Orange Architects.

Het gebied rond station Sloterdijk transformeert in een rap tempo van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Sloterdijk-Centrum wordt het hart van een grootschalige gebiedsontwikkeling: Haven-Stad. Floating Gardens is een iconisch gebouw dat Sloterdijk een gezicht geeft aan de Haarlemmerweg. Gezien de ligging aan de Brettenscheg is in het project extra aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het plan en het daklandschap van Floating Gardens.

De alles-in-één school bestaat uit een basisschool voor 17 groepen. Er is plek voor ongeveer 400 kinderen, een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. De school is gevestigd in de eerste twee lagen van het gebouw. Extra aandacht is besteed aan groene buitenruimtes en daktuinen ter bevordering van de biodiversiteit in de stad en het welzijn van de bewoners.

De in totaal 190 appartementen van Floating Gardens liggen op de derde tot en met de 17e laag en bestaan voor 50% uit middensegment huurwoningen en voor 50% uit vrije sector woningen. Daarmee is deze locatie betaalbaar voor een grote groep.