Dilemma’s in vastgoed en brandveiligheid

Brandvoorzieningen in gebouwen krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht omdat een goede brandbeveiliging in veel gevallen brand kunnen voorkomen of kan beperken. Het is voor vastgoedbeheerders van groot belang te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Vaak wordt het echter als een dilemma ervaren, omdat de wet- en regelgeving complex is en niet altijd makkelijk te interpreteren is. Hefas Brandbeveiliging heeft een uniek dienstenconcept ontwikkeld om vastgoedbeheerders op het gebied van brandbeveiliging volledig te ontzorgen.

Vanuit de overheid zijn er brandveiligheidseisen opgesteld die gericht zijn op de veiligheid van de mensen in de omgeving van het gebouw. In het bouwbesluit staan brandeisen beschreven, zoals het voorkomen of beperken van de branduitbreiding, het veilig en snel kunnen vluchten en het voorkomen en beperken van slachtoffers. “Uit onderzoek blijkt echter dat huurders van commercieel vastgoed verre van tevreden zijn over de brandveiligheid,” zegt Gerben Sikkes van Hefas Brandbeveiliging. “Het is voor de huurder vaak onduidelijk hoe de brandveiligheid in het gebouw is geregeld en wat de vluchtroutes zijn in geval van nood. Ook de beheerder worstelt met dit thema als gevolg van de complexe wet- en regelgeving. Het wordt ervaren als een wettelijke verplichting en een kostenpost, terwijl het onderwerp juist serieuze aandacht verdient. Er zijn mensenlevens mee gemoeid!”

Specialistische partner
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een pand om ervoor te zorgen dat een gehuurd pand aan de regels voldoet, vervolgt Sikkes. “Het gebouw dient in ieder geval te voldoen aan de minimale eisen die in het Bouwbesluit zijn opgenomen. De brandveiligheidsvoorschriften hebben onder meer betrekking op brandcompartimentering, de aanwezigheid van voldoende en veilige vluchtwegen, de aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie en blusmiddelen.”

Als specialist in brandveiligheid met een landelijke dekking levert Hefas Brandbeveiliging alle diensten rondom brandveiligheidsvraagstukken. “Brandveiligheid verdient serieuze aandacht en bovenal een specialistische partner. De meeste installateurs hebben slechts beperkte kennis van één of twee merken installaties. Onze kennis is zeer uitgebreid. We werken met bijna alle gerenommeerde merken en beschikken over een landelijk dekkend netwerk. Dat maakt dat wij vastgoedbeheerders volledig kunnen ontzorgen op het gebied van brandveiligheid. Ook de noodverlichting en blusmiddelen nemen we desgewenst in het dienstenconcept mee,” zegt Sikkes tot besluit.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Hefas BrandbeveiligingMeer informatie