Claudia Linders aan het roer Fontys Academy of Architecture & Urbanism

Foto: BlommersSchumm

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg heeft Claudia Linders (1966) aangesteld om leiding te geven aan de internationale Fontys Academy of Architecture & Urbanism (MA+U) in Tilburg. Linders volgt per 3 april 2018 Marc Glaudemans op, die begin dit jaar afscheid nam, om zijn loopbaan te vervolgen als directeur van de Provincie Noord-Brabant.

Claudia Linders, opgeleid als architect, werkt vanuit haar interdisciplinair onderzoek- en ontwerpbureau op het grensvlak van beeldende kunst en het architectonisch domein. Als leidinggevende in het kunstonderwijs en als lid van diverse advies- en bestuurscommissies houdt Linders zich bezig met het ontwikkelen, begeleiden, inspireren en aansturen van zowel jong talent als gevestigde professionals. Vanuit haar positie als Head of Studies aan Fontys Academy of Architecture & Urbanism (MA+U) gaat zij zich richten op het versterken van de positionering van de opleidingen. Hierbij staat een onderzoekende attitude centraal in een academie die de grote maatschappelijke vragen zeker niet schuwt.