Bouw heeft 14.000 extra specialisten nodig

De bouwsector heeft de komende vier jaar 14.000 nieuwe gespecialiseerde arbeidskrachten nodig. Het grootste probleem is een tekort aan leerlingen. Tijdens de crisis daalde het aantal scholieren dat voor de bouw koos.

Door de aantrekkende woningmarkt groeien grotere opleidingen inmiddels weer, maar onderwijsrichtingen voor ‘ambachtelijk’ werk blijven krimpen. Die dreigen door vereisten van ROC’s soms zelfs te verdwijnen. Brancheorganisatie AFNL-NOA pleit voor een andere aanpak. Zo zouden kleinere opleidingen bepaalde vakken samen kunnen geven en examineren. Daarvoor moet er wel flexibeler worden omgesprongen met kwalificatie-eisen. Ook moeten bouwbedrijven meer te zeggen krijgen over het beleid dat ROC’s voeren over ‘hun’ beroepsopleidingen, vindt de belangenvereniging.